จุดเริ่มต้นที่น่า ต่ำต้อย อับอาย

บทที่ 3: เรื่องราวของคริสตจักร Heart of God - เส้นทางแห่งความฝัน

เวลาอ่าน 5 นาที

ฉันสอนคริสตจักรของเราเสมอว่า คําอธิษฐาน คือ การประกาศถึงการพึ่งพาพระเจ้า ความเข้าใจนี้สลักลงในหัวใจฉันในช่วงเวลาลึกซึ้งแห่งกาอธิษฐาน เพื่อคริสตจักรที่เพิ่งเริ่มต้นของเราความ ขาดแคลนและความไม่เพียงพอ ขับเคลื่อนเราให้พึ่งพาพระองค์ การบุกเบิกอย่างกล้าหาญแบบไม่หายใจผลักดันเราสู่การประกาศความเชื่อ

ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันใช้เวลากับพระเจ้า พระองค์ตรัสชัดเจนในใจฉันว่า “เจ้า จะวิ่งเข้าไปในการจัดเตรียมของเรา!” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า พระองค์จะจัดเตรียม ไม่ได้ตรัสว่า พระองค์จะทําให้แน่ใจว่า ความดีและพระพรจะติดตามฉันไปตลอด วันคืนชั่วชีวิตของฉัน พระองค์ตรัสว่า ‘วิ่งเข้าไปในการจัดเตรียมของเรา’ นั่น หมายถึง – ก่อน ที่คริสตจักรของเราจะต้องการอะไร พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่ง ที่ต้องการนั้นเอาไว้แล้ว ! การจัดเตรียมจะไม่ติดตามเรามันจะไม่ได้มาอยู่ข้าง ๆ HOGC แต่มันจะอยู่ข้างหน้า HOGC นี่เป็นเหตุผลที่เราจะวิ่งเข้าไปในการทรงจัด เตรียมของพระองค์!

ช่างเป็นคําที่หนักแน่นสําหรับผู้บุกเบิกที่เต็มไปด้วยความหวังใจ! เหมือน อย่างที่ฮาวพูดเสมอว่า – การบุกเบิกคริสตจักรก็ยากพออยู่แล้ว แต่การบุกเบิก คริสตจักรกับอนุชนเป็นเรื่องโง่เขลา เขาพูดว่า อนุชนมาแบบกระเป๋าแห้ง และ ท้องยิ่งแห้งกว่า!

ในช่วงเวลาเหล่านั้น เรารู้สึกจริง ๆ ว่าเป็นเหมือนพ่อแม่ของเด็กยากจน 12 คน ตอนนั้นคริสตจักรของเรามีนักเรียน 800 คนและผู้ใหญ่ 150 คน ลบ พวกผู้ใหญ่ที่มีงานทําบางคนที่ไม่ถวายสิบลด หรือไม่ถวายอะไรเลย จากนั้นลบ ผู้ใหญ่บางคนที่ไม่มีรายได้ เราก็เหลือคนไม่มากที่ยอมเสียสละ ดังนั้นจริง ๆ แล้ว ความจริงคืออาจมีคนที่ถวายสิบลดราว 70+ คน สนับสนุนคริสตจักรที่มีคน เกือบ ๆ 1,000 คน ความรู้สึกไม่พอเพียงนั้นยิ่งตอกย้ํามากขึ้น เมื่อเราขยาย พื้นที่ไปยังแห่งที่สองของเรา (โดบี้ กอท) การมีพื้นที่ไม่พอเป็นปัญหาที่ดีในเชิง บวก แต่ต่อให้เป็นปัญหาที่ดีในเชิงบวก ก็ยังต้องมีการแก้ปัญหา
Heart-of-God-Church-HOGC-FTMS-House-Dhoby-Ghaut การประชุมที่โดบี้ กอท (สถานที่ประชุมนมัสการแห่งที่สอง
2004–2007)
หลังจากค้นหา เราก็มองไปที่การเช่าสถานที่ซึ่งเคยใช้เป็นลานโถงกีฬา สมบูรณ์แบบ ไม่มีเสาเกะกะ (ฉันเห็นศิษยาภิบาลทุกท่านพยักหน้าเห็นด้วย) ใกล้ กับสถานีรถไฟ (ใช่เลย! อนุชนยังไม่มีรถ!) และเพดานสูง (ฉันเห็นทีมภาพและ เสียงยิ้มเลยตอนนี้) สมบูรณ์แบบ เว้นแต่เรื่องราคา (ฉันยิ้มไม่ออกเรื่องนี้)

เราติดต่อตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และถามว่าเขาพอจะต่อ ราคาค่าเช่าลงให้เราหน่อยได้ไหม เขามองเราและพวกอนุชนจน ๆ อยู่ครู่หนึ่ง ยืนขึ้น และจบการประชุม ฉันยังคงจําได้จนทุกวันน้ีถึงสายตาปฎิเสธของเขา เขาพูดว่า “ถ้าเช่าไม่ไหว ก็กลับไปเช่าที่เก่าของคุณสิ” และเขาก็เดินออกไป เราอึ้งกันไปเลย อย่างแรก คนที่เราขอไม่ใช่เจ้าของตึกด้วยซํ้า เรากําลัง ขอกับตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขาย! อย่างที่สองเขาจําเป็นต้อง ตอบแบบห้วน ๆ ทื่อ ๆ และหยาบคายด้วยเหรอคะ?

คุยกันเรื่องการถ่อมใจนะ เราเพิ่งถูกฉีกหน้ามา! ไม่ต้องมีหรอกมาร ซาตานน่ะ มีแค่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมือนผุดจากนรกก็พอ

ถึงศิษยาภิบาลทุกท่านที่กําลังอ่านอยู่ : เส้นทางแห่งการต่อสู้เพื่อ คนหนุ่มสาว และเป้าประสงค์ของพวกเขาในพระเจ้าไม่เคยง่าย และจะไม่ง่าย คุณต้องทําให้หน้ามีความหนามากขึ้น ถ้าคุณอยากสร้างคริสตจักรอนุชน! เหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องเสริมกําลังใจด้วยพระวจนะของพระองค์

สถานนมัสการที่สมบูรณ์แบบที่เรามองไว้หายไปในพริบตา แต่พระเจ้า ยังทรงทํากิจของพระองค์ไม่เสร็จ จําได้ไหมคะ? เราจะวิ่งเข้าไปในการจัดเตรียม ของพระองค์ และพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง และ ประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ - หรือในกรณีของเรา ถูกฉีกหน้า

หลายวันหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวของเรา กับตัวแทน อสังหาริมทรัพย์ HOGC ได้จัดงานประกาศร่วมกับนักกีตาร์ซึ่งเป็นที่รู้จักระดับ โลก เราเดินไปรอบ ๆ และทักทายเพื่อนใหม่ในช่วงคอนเสิร์ต จิน ชิว หนึ่งในผู้นํา ของเรา เป็นทนาย และชวนเพื่อนของเขามา น่าทึ่งที่ปรากฎว่าหนึ่งในพวกเขา มาจากบริษัทเดียวกันกับที่เป็นเจ้าของตึกที่เราอยากจะเช่า! เพื่อนของเขาก็เลย เสนอที่จะติดต่อให้เราเจอกับแผนกที่เกี่ยวข้อง และเราต่อรองราคากับพวกเขา ได้โดยตรง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาต้องมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้ เราได้เช่าตึกใน ราคาที่ดีมาก! เราได้ตึกในราคาที่ต่ำกว่าที่เราเสนอผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เสียอีก ส่วนที่ดีที่สุดคือ เราไม่ต้องจ่ายค่านายหน้า หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้ กับตัวแทน! ใช่เลย!

พระเจ้าจะประทานพระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจ! เราจะวิ่งเข้าไปในการจัดเตรียม ของพระองค์! พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า – เพื่อนของจิน ซิวเปิดประตู ไว้ก่อนที่ ความต้องการของ HOGC ในการต่อรองค่าเช่าจะเกิดขึ้น! เมื่อพระเจ้า อยากจัดเตรียมให้กับคุณ พระองค์จะทําให้แน่ใจว่า คุณจะได้รับการจัดเตรียม ของพระองค์ไม่ว่าคุณจะไปเส้นทางไหน ! ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยที่สามารถแยกคุณออกจากการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าได้!

กว่าสองทศวรรษที่เรื่องราวแบบนี้กระตุ้นเราให้ยังคงสร้างคริสตจักรอนุชนต่อไป ไม่ว่าต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ก็ตาม เรื่องราวของคริสตจักร Heart of God จริง ๆ แล้วเกี่ยวกับเส้นทางแห่งความฝัน และวิธีที่พระเจ้าทรงอยู่กับเรา ในทุกก้าวบนเส้นทางนั้น

พี่ชายทั้งสี่คนของฉันได้รับความรอด ใน HOGC ช่วงยุคบุกเบิก และมี สามคนได้จากไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว จากการถวายบ้านที่แสนธรรมดา ของพวกเขาให้กับคริสตจักรใช้จนกระทั่งมาถึง SingPost (สถานนมัสการแห่งที่ สามของเรา) พวกเขาคงภูมิใจที่ได้เห็นว่าคริสตจักรอนุชนที่เข้มแข็งแห่งนี้เติบโต ขึ้นขนาดไหน!

การอัศจรรย์ของ SingPost เหรอ? มันเป็นเชื้อเพลิงที่น่าทึ่งเพื่อให้เรา ยังคงฝันและเดินต่อไป และในที่แห่งนี้ เราโตจาก 1,000 คนไปเป็น 3,000 คน!
Heart-of-God-Church-HOGC-Singpost-Paya-Lebar สถานที่นมัสการ SingPost ก่อนปรับปรุง –
คุณยังคงเห็นเส้นสนามคอร์ตแบดมินตัน
เพราะเคยเป็นโถงกีฬามาก่อน! เรามีเก้าอี้ไม่พอ
เราเลยต้องเช่าเก้าอี้ (สีแดง) ด้านหลัง
Heart-of-God-Church-HOGC-Singpost-Worship-Paya-Lebar การประชุมที่แน่นขนัดที่ SingPost
(สถานที่นมัสการแห่งที่สาม ปี 2007–2015)
ที่นี่เราโตจาก 1,000 คนไปถึง 3,000 คน

คำพูดที่แชร์ได้