ภาษาไทย
การประชุมไหนที่เหมาะสำหรับคุณ?
วันที่
11-15 กรกฎาคม 2024 ที่สิงคโปร์
วันที่
15-17 พฤศจิกายน 2024 ที่สิงคโปร์
ระยะเวลา
5 วัน
ระยะเวลา
3 วัน
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษา
ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการแปลเป็นภาษาจีนกลาง และไทย (หัวข้อหลักเท่านั้น)
การอบรมส่วนต่างๆ

การประชุมนี้เหมาะสมสำหรับ ศิษยาภิบาลอาวุโส และผู้นำ
คริสตจักร กลุ่มองค์กรความเคลื่อนไหว หรือคณะนิกายที่แสวงหาการสร้าง
คริสตจักรที่เข้มแข็งกับคนหนุ่มสาว


การประชุมนี้เหมาะสมสำหรับ ศิษยาภิบาลอาวุโส และผู้นำในภูมิภาคของเราที่ต้องการปรับแต่งหลักการของแนวคิดคนรุ่นถัดไปกับ
คริสตจักรของพวกเขา

ราคา
400 เหรียญสหรัฐ
ราคา
180 เหรียญสหรัฐ
ยังไม่มั่นใจว่าควรลงทะเบียนการประชุมไหนดี? ส่งอีเมลหาเราที่   [email protected]. และเรายินดีที่จะช่วยแนะนำคุณ