4 ประโยชน์ของการมี ทีมที่มีผู้เล่นสํารองเก่ง ๆ มากมาย

บทที่ 8: เปลี่ยนวิธีคิด #2 แนวคิดเรืองคนรุ่นถัดไป - การเสริมทัพ ไม่ใช่การมาแทนที่

เวลาอ่าน 5 นาที

ถ้าคุณกระซิบคําว่า แนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไป (GenerationS) โดยเน้นหนักที่ตัว ‘S’ กับผู้นําคนไหนก็ตามในคริสตจักรของเรา ตาของพวกเขา จะวิบวับทันทีด้วยความนับถือคุณ ฉันจะบอกความลับให้คุณฟัง ในคริสตจักร ของเรา มีศัพท์เฉพาะอีกคําาหนึ่ง: Deep Bench (ทีมที่มีผู้เล่นสําารองเก่ง ๆ มากมาย) ถ้าคุณใส่คําว่า Deep Bench ตอนกระซิบ พวกเขาจะลุกขึ้นยืน ปรบมือให้เกียรติคุณ

Deep Bench เป็นศัพท์กีฬา หมายถึง เมื่อทีมหนึ่งกําลังลงสนามอยู่ มี ตัวสํารองหลายคนนั่งรออยู่บนม้านั่ง พวกเขาสามารถถูกเรียกไปลงเล่นตอน ไหนก็ได้ พวกเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่มีฝีมือด้อยกว่า พวกเขามีทักษะที่ทัดเทียมกัน! ดังนั้นมาตรฐานไม่ได้ลดลงเมื่อลูกทีมจาก Deep Bench ถูกเรียกลงสนาม นั่น คือความหมายของ Deep Bench ที่มีคุณภาพ ในตํานานบาสเก็ตบอล NBA ทีมโกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ (the Golden State Warriors) ชนะการแข่งขัน เนื่องจากผู้เล่นเปิดสนาม และ มีผู้เล่นสํารองที่มีคุณภาพอย่าง Andre Iguodala เขาถูกเรียกว่า ผู้เล่นคนที่หก (the Sixth Man)

เมื่อคุณมีผู้เล่นคนที่หก ปกติแล้วหมายถึงทีม ของคุณมีความลึกอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะผู้เล่นคนที่หกมักจะเก่งมาก จนลงเป็น ผู้เล่นเปิดสนามให้กับทีมส่วนมากได้อย่างง่ายดาย!

ใน HOGC เราเชื่อใน Deep Bench เราเชื่อในการมีผู้เล่นคนที่หกมากมาย บนม้านั่งในทุก ๆ แผนกในคริสตจักรของเรา! นี่เป็นเหตุผลว่า เราจึงอบรม กองกําลังเสริมของเราเสมอ เพื่อให้รับใช้พระเจ้าในทุกแผนก ฉันเชื่อมั่นว่า นิเวศ ของพระเจ้า จะไม่ขาดผู้รับใช้พระองค์!

มีประโยชน์หลายอย่างในการมีตัวสํารองเก่ง ๆ มากมาย (DEEP BENCH)

ลุกเป็นไฟ แต่ไม่หมดไฟ
On Fire but Don’t Burn
ตัวสํารองเก่ง ๆ มากมายในคริสตจักรของเราทําให้แน่ใจว่า ผู้คนที่สัตย์ซื่อของ เราจะยังคงร้อนรน แต่ไม่หมดไฟ ปัญหาตลอดกาลของคริสตจักรส่วนมาก คือ เมื่อพวกเขาสร้างทีมที่ดีได้แล้ว พวกเขาก็จะใช้ทีมนี้ไปทุกสัปดาห์จนกว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา! ในฐานะคริสเตียนตอนที่ฉันเป็นวัยรุ่น ฉันแทบจะ สาบานได้ว่า ฉันเห็นหยากไย่ก่อตัวใต้วงแขนของมือออร์แกนเพียงคนเดียวใน ครสิตจกัรของเรา! ตัวสำรองเก่ง ๆ มากมายทำ ใหแน้ใ่จว่า คุณไม่ได้ใช้แต่ทีมเดิมๆ อีกทีมสามารถรับใช้ในขณะที่ทีมแรกได้หยุดพัก และคุณภาพก็ไม่ตกลง (จุดนี้ ฉัน ได้ยินเสียงผู้นําที่หมดไฟถอนใจแรงด้วยความโล่งอก!)

ศัพท์เฉพาะอีกคําาใน HOGC เหรอคะ? ยั่งยืน (Sustainable) – หมายถึง สามารถรักษาฝีเท้าไว้ได้ดี เราต้องการให้ลูกทีมของเรารับใช้ด้วยฝีเท้าที่ยั่งยืน เพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครหมดไฟ เราพึ่งพาอาสาสมัครใน HOGC ดังนั้นเราอยาก ดูแลอาสาสมัครของเรา ลูกทีมในคริสตจักรของเรารับใช้มากสุดแค่สองครั้งต่อ เดือน ด้วยการมีผู้เล่นสําารองมากมายในคริสตจักร ทุกคนจึงกล้าที่จะร้อนรน เพื่อพระเยซู และไม่มีใครต้องหมดไฟ!

ขยายออกไป แต่ไม่อ่อนแอ
Expand but Don’t Weaken
เราไม่ได้อยากจะเป็นคริสตจักรที่กว้างเป็นไมล์ แต่ลึกแค่นิ้วเดียว การขยายเป็น สิ่งดี แต่อย่าทําให้คริสตจักรของคุณอ่อนแอลง ด้วยตัวสํารองมากมาย ถ้า คริสตจักรขยายออกไปยังพื้นที่ใหม่ (ตัวอย่างเช่น ระดับโลก พันธกิจอื่น ๆ) คริสตจักรท้องถิ่นหลักจะยังคงเข้มแข็งอยู่เสมอ

เป้าหมายในอุดมคติที่ HOGC มุ่งมั่นคือ การมีสามทีมที่ไม่ซ้ำกันในทุก แผนก ทีมหนึ่งรับใช้ที่คริสตจักรหลัก ทีมที่สองถ้าไม่ส่งออกไปเพื่อทําพันธกิจ ก็อบรมลูกทีมหน้าใหม่ และทีมที่สามก็ทําในสิ่งที่สําคัญที่สุด – หยุดพัก!

การมีตัวสํารองเก่ง ๆ มากมาย ทําให้เราสามารถทําพันธกิจในแบบที่ เราทําได้ ในปี 2018 และ 2019 เรานําลูกทีม 143 คน และ 212 คน ตามลําดับ เพื่อจัดไปงานประชุมคริสตจักรที่เข้มแข็ง ที่ฮ่องกง (Strong Church Hong Kong) มันเหมือนกับส่งออกงาน ประชุมทั้งงาน ทีมของเราทําทุกอย่างตั้งแต่ต้น พวกเขาจัดการทุกอย่างตั้งแต่ ทีมนมัสการ เสียง การดําเนินการ และสื่อ ไปจนถึงการต้อนรับ การรักษาความ ปลอดภัย การเป็นเจ้าบ้าน งานตกแต่ง และแม้กระทั่งบํารุงรักษาอาคาร! แม้ กระทั่งลูกทีมที่รับใช้ในฮ่องกงก็ถูกลงชื่อไว้ และไม่ต้องรับใช้ในทุก ๆ ช่วงของ การประชุม ทั้งสองปีเรายังคงจัดการนมัสการที่คริสตจักรเราโดยไม่ได้ลดทอน คุณภาพลง! ขยายออกไปแต่ไม่อ่อนแอ!

และกลับมาในปี 2018 เรายังคงนําสมาชิก 85 คนไปที่เชียงใหม่ ประเทศไทย เมื่อ HOGC ได้มีโอกาสน่าทึ่งในการร่วมงานกับจอห์น และลิซ่า บี เวียร์ ในการจัดประชุม อีกครั้ง ที่การนมัสการของคริสตจักรเรายังคงมีอยู่ตาม ปกติ ในขณะที่ทีมแรกจํานวน 85 คน สมาชิกที่มีประสบการณ์ในการทําพันธกิจ กําลังทําพันธกิจในต่างประเทศ!

ฉันไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่ออวด แต่เพื่อเน้นถึงความสําคัญของการสร้างตัว สํารองเก่ง ๆ เยอะ ๆ ในคริสตจักรของคุณ เพราะว่าที่สุดแล้ว นี่เป็นเรื่องของ ผู้คน ผู้คน และผู้คน ซึ่งนําฉันมายังประเด็นต่อไป

หยุดพักเพื่อสร้างขึ้นใหม่
Rest to Recreate
หยุดพัก (Rest) เป็นคําสี่ตัวอักษรที่เรารักถัดจากคําว่า รัก (love) หากคุณ สามารถให้อาสาสมัครพันธกิจของคุณหยุดพักเป็นประจําได้ ฉันรับรองเลยว่า พวกเขาจะกลับมาแบบสดชื่น เต็มพลัง และจะสร้างการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ในแผนก ของเขา ดูแลอาสาสมัครของคุณให้ดีนะคะ!

รับใช้โดยไม่มีวันหมดอายุ
Serve With No Expiry Date
แม้ว่าอนุชนของคุณจะโตขึ้น และเข้าสู่ช่วงชีวิตใหม่ พวกเขาอาจไม่สามารถรับใช้ ได้มากเท่าที่อยากทํา ภาระผูกพันในการทํางาน หรือการเป็นพ่อแม่อาจลดขอบเขตพันธกิจของพวกเขาลง แต่ถ้ามีตัวสํารองเก่ง ๆ มากมาย ก็จะมี กองกําลังเสริมเสมอ นี่รับประกันว่า คริสตจักรจะมีอาสาสมัครรับใช้ใน สมรรถภาพสูงเสมอ สําคัญยิ่งกว่านั้น นี่ยังปลดปล่อย และช่วยให้ผู้คนในช่วง ชีวิตต่าง ๆ สามารถรับใช้ในระดับที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเขา แม้จะหมายถึง รับใช้ในสมรรถภาพที่ลดลง ทุกคนใน HOGC เข้าสู่แต่ละช่วงที่ ‘โตขึ้น’ ของชีวิต ที่เต็มไปด้วยการเรียกร้องใหม่ ๆ ด้วยความมั่นใจ เพราะพวกเขารู้ว่า สามารถ รับใช้ต่อไปในคริสตจักรโดยไม่มีวันหมดอายุ การมีตัวสํารองเก่ง ๆ มากมาย เป็น เรื่องของผู้คน ผู้คน และผู้คน

ทําไมการมีตัวสํารองเก่ง ๆ หลายคน จึงไม่พบเห็นกันทั่วไปในคริสตจักรต่าง ๆ?
อุปสรรคที่ยากที่สุดของการพัฒนาคนในคริสตจักร คือ เมื่อคนที่มีประสบการณ์ ในพันธกิจ เห็นลูกทีมใหม่ที่เด็กกว่า เป็นภัยต่อพวกเขา ตั้งแต่พันธกิจการ ต้อนรับหน้าประตู ไปจนถึงบนเวที – ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจด้านไหนก็ตาม – คุณ เห็นทหารผ่านศึกยึดฐานของเขาไว้แน่น ไม่เขยิบให้กับคนหนุ่มสาวแม้แต่นิ้วเดียว ทําไมเป็นแบบนั้น นั่นเพราะคนรุ่นที่แก่กว่ากลัวถูกมาแทนที่! คนรุ่นเด็กกว่าจึง ถูกมองเป็นเหมือนตัวรบกวนที่ชอบแข่งขัน จนต้องบิดแขนพวกคุณยายเพื่อ ให้ได้น้ําซักแก้ว! ความกลัวของการถูกทดแทนเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสวยหรูแต่หน้าฉากในคริสตจักรส่วนมาก ถึงเวลา แล้วที่คริสตจักรต้องมีหัวหน้าในพันธกิจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงแบบถอนราก ถอนโคนทางความคิด! แนวคิดเรื่องคนรุ่นถัดไปไม่ใช่การมาแทนที่ แต่เป็นการ เสริมทัพ!

คำพูดที่แชร์ได้